سه‌شنبه 1 آبان 1397

 

 

   

نظرسنجی

   صفحه اصلی
 


نتایج نظرسنجی
 

ضمن تشکر از نظرات ارزنده شما ، گزارش نظرسنجی انجام شده تقدیم می گردد .

 

  گزارش نظرسنجی

به نظر شما اولویت دهی به کدامیک از امور عمرانی ذیل ضرورت دارد؟

تعداد پاسخ به این سوال : [ 313 ]

" آسفالت يا ترميم آسفالت معابر و خيابانها "  : [ 246 ] رأی  
" پیاده روسازی "  : [ 14 ] رأی  
" زير سازي و جدول گذاري معابر و خيابانها "  : [ 19 ] رأی  
" آزاد سازي املاك واقع در مسير "  : [ 34 ] رأی  
 

به نظر شما کدامیک از موارد زیر می تواند باعث مشارکت بیشتر شهروندان در برنامه ریزیهاي شهری گردد؟

تعداد پاسخ به این سوال : [ 270 ]

" تشکیل گرو ههای ارتباط ومشارکت در سطح محلات و مناطق "  : [ 169 ] رأی  
" اعلام برنامه ها وطرح ها قبل از اجراء "  : [ 25 ] رأی  
" استفاده از نظرات و پیشنهادات شهروندان از طریق نظرسنجی "  : [ 43 ] رأی  
" باز بودن درهاي اتاق تصميم گيري مجريان شهرداري به روي شهروندان "  : [ 33 ] رأی  
 

اطلاعات شما از نحوه وظایف و درآمدهای شهرداری از طریق کدامیک از موارد زیر است؟

تعداد پاسخ به این سوال : [ 312 ]

" مطبوعات "  : [ 245 ] رأی  
" صدا و سیما "  : [ 27 ] رأی  
" شهروندان "  : [ 23 ] رأی  
" مراجعه حضوری "  : [ 17 ] رأی  
 
 
 
 

نظرسنجی

ورود به پورتال

عضویت در پورتال

نقشه پورتال

ارتباط با ما

درباره ما

 

  Copyright © 2005-2018 Hamedan.ir